New items
GPS : theory, algorithms and applocations
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Wojna hybrydowa na Ukrainie