New items
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Stopy tytanu z węglem
CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide. Volume 1
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1