New items
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego : praca zbiorowa
Zdjęcia lotnicze Polski z okresu II wojny światowej