New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni