New items
Wojna o wolność 1920. T. 1,
Język R i analiza danych w praktyce
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE