Nowości
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia