New items
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku