New items
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
GNSS-Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo and more
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego