New items
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Opowieść minionych dni. T.2+,
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne