New items
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Anatomia kliniczna. T. 1