Nowości
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne