New items
Katalog norm eksploatacji techniki lądowej: DTU-4.22.13.1(A)
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej