Nowości
Bezpieczeństwo : zarys teorii
Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii