New items
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2