New items
Historia Polski 1914-2015
Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo : zarys teorii