New items
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Cz. 1
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Caudrony nad Francją : historia dywizjonu myśliwskiego GC 1/145 "Varsovie"