New items
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Turbulencja
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań