New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Ergonomia : ocena stanowisk pracy
Wymiana ciepła
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Sztafeta Enigmy : odnaleziony raport polskich kryptologów