New items
Dynamic behavior of materials
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia