New items
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Potencjał obronny i potencjał zagrożeń w świetle testu animalizacji
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Ostatni snajper