New items
BHP w praktyce
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele