New items
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation