New items
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Elementy bezpieczeństwa informacji
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Global positioning system: signals, measurements, and performance