New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Sztafeta Enigmy : odnaleziony raport polskich kryptologów