New items
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich