New items
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego