New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Pedagogika : podręcznik akademicki