New items
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Religia i polityka : dylematy współobecności
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym