New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań