New items
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych