New items
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
GPS : theory, algorithms and applocations
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym