New items
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Podziemna Armia powraca
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Hakowanie sztucznej inteligencji