New items
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Jej Afganistan : historia żołnierza w spódnicy
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności