Nowości
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach eksploatacji
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Etykieta wartości
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń