New items
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Kształtowanie wizerunku SZ RP i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wyzwaniem współczesnego bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju