New items
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2