New items
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik liniowych z pokładu statku powietrznego w Silach Zbrojnych RP
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy