New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1
Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania