New items
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Kultura biznesu : normy i formy
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce