New items
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania