New items
Bezpieczeństwo narodowe i jego typologie
Polska polityka bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w okresie Związku Bałtyckiego oraz w latach 90 XX wieku : próba porównania
Anatomia kliniczna. T. 2
Zarządzanie organizacją XXI wieku : innowacje, gospodarka, społeczeństwo
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego