New items
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Wykłady londyńskie 1946
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym