Nowości
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,