Nowości
Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku : przełom XIX i XX wieku : (od Świnoujścia do Piasków) = Sicherheit und Seenotrettung in der südlichen Ostsee : Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert : (von Swinemünde bis Neukrug)
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Meteorology and oceanography : terms, definitions and explanations