New items
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia