New items
Statystyka stosowana : krótki kurs
Wybrane zagadnienia ekologiczne
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych
Zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy zarządzania