New items
Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego
Szczyty i sesje NATO platformą współpracy państw członkowskich
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Ekonometria i badania operacyjne : zbiór zadań
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych