Nowości
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Ochrona przed skażeniami. Cz. 5,
Wieloaspektowość pojęcia plagiatu
Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991