New items
Logistyczne aspekty transportu : innowacje, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w stanach zagrożenia państwa : wybrane problemy bezpieczeństwa