Nowości
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Dwie epoki : o celach w polskiej polityce zagranicznej 1918-1939 i 1989-2015
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)