New items
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6