New items
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego
Zadania egzaminacyjne z mechaniki teoretycznej
Gospodarka a środowisko i ekologia
Wymiana ciepła
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation