New items
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa