New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook